İnformasiya texnologiyalarının tədrisi diqqət mərkəzində saxlanılır

İnsan təxəyyülünün inkişafında ən mühüm amillərdən biri də müasir biliklərə yiyələnməkdir. Müasir bilik dedikdə ağıla ilk gələn kompüterlər, eləcə də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarıdır ki, bunlar da həyatımızın bütün sahələrinə dərindən nüfuz edir. Hazırda cəmiyyətin və onun bütün sahələrinin inkişafı yeni texnologiyaların intellektual imkanlarından və informasiya resurslarından geniş istifadə olunması ilə əlaqədardır. Qloballaşan cəmiyyətdə müasir insan həyatını bu texnologiyalarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu gün muxtar respublikamızda da müasir texnologiyalardan geniş istifadə insanların informasiya tələbatlarının ödənilməsində, iqtisadiyyat, elm, təhsil, səhiyyə və digər sahələrin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mövzu ilə əlaqədar müraciət etdiyimiz Naxçıvan Muxtar Respublikası İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzinin direktoru Vüqar Rəsulovla söhbət zamanı bunun bir daha şahidi olduq.

Ətraflı: İnformasiya texnologiyalarının tədrisi diqqət mərkəzində saxlanılır

Muxtar respublikada bu ilin 6 ayı ərzində 250 minə yaxın rabitə və kommunal ödəniş haqları onlayn olaraq ödənilib

Son illər İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsində əldə olunan nailiyyətlər elektron xidmətlərin inkişafına geniş imkanlar yaradıb. Kommunal ödənişləri həyata keçirmək üçün muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ödəmə terminalları əhalinin işini xeyli asanlaşdırıb. NUHÇIXAN xəbər verir ki, məhz bunun nəticəsidir ki, bu ilin 6 ayı ərzində 1 milyon 200 minə yaxın rabitə və kommunal ödəniş haqları həyata keçirilib ki, onlardan 250 minə yaxını onlayn olaraq   ödənilib.

Ətraflı: Muxtar respublikada bu ilin 6 ayı ərzində 250 minə yaxın rabitə və kommunal...

“FaceApp” təhlükəsi

Müasir dövrümüzdə texnologiya sahəsi sürətlə inkişaf etməkdədir. Yeni texnologiyaların işlənib hazırlanması və həmçinin müvafiq olaraq kiberhücum metodlarının inkişaf etdirilməsi sistemlərin təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin olunması zərurətini yaradır.  Onu da vurğulamaq lazımdır ki, ideal təhlükəsizlik anlayışı yoxdur və faktiki olaraq hazırda qlobal məkanda  təhdidlər kifayət qədər genişdir.

Ətraflı: “FaceApp” təhlükəsi