Telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər


 
Xidmətlərin adı
Tariflər
  (ƏDV daxil olmaqla), manat
  Əhali Qeyri-əhali
1.
Telefon çəkilişi

30.00

2.
Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2.50 7.00
3.
Telefonlaşdırılmış obyektlərdə (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri) olan hər bir nömrənin yeni mülkiyyətçinin adına sənədləşdirilməsi


 

20.00

 
4.
İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttinin ayrılmasına görə birdəfəlik haqq

 

30.00

5.
İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə birdəfəlik haqq

 

7.00

6.
ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə birdəfəlik haqqı

 

30.00

 
7.
ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

 

7.00

8.
Fiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda, bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq;   
8.1
- qoşulma haqqı   30.00
8.2
- aylıq istifadə haqqı   10.00
9.
Başqa idarə və müəssisələrin ATS-lərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə çıxışı olan hər bir telefona görə aylıq abunə haqqı

 

 

 

2,5

 

 

10.
Mövcud telefon xəttinə mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulması

 

10.00

11.
Mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulmasına görə aylıq abunə haqqı

 

5.0

12.
Mərkəzləşdirilmiş çağırış şkafına çıxışın təmin edilməsi   3.00
13.
Abunəçinin müraciəti əsasında telefonun müvəqqəti bağlanması üçün birdəfəlik haqqı   2.00
14.
Sorğu məlumat xidmətləri üzrə bir arayışın verilməsi   0.40
 
15.
Faks aparatlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı əlavə olaraq   0.50
16.
Telefon avtomatlarından şəhərdaxili 1 dəqiqə danışıq haqqı   0.02
17.
İdarə, müəssisə və təşkilatlarda olan telefonlara aylıq texniki xidmətin göstərilməsi   0.60
18.
Bir servis xidmətindən istifadəyə görə aylıq haqq   0.35
19.
Telefon nömrələrindən birinin "pilot" nömrə olmaqla, digər nömrələrin seriyalı axtarış sisteminə qoşulması    
19.1
"Pilot" nömrənin müəyyən olunması üçün birdəfəlik haqq   100.00
19.2
Nömrənin seriyalı axtarışa istiqamətləndirilməsi üçün birdəfəlik haqq   7.0
19.3
İdarə və müəssisələrdə struktur dəyişiklikləri. Şəxsi hesabın dəyişməsi ilə bağlı operatorun məlumat bazasında düzəlişlərin aparılması (təşkilatda olan telefon nömrələrinin sayından asılı olmayaraq)   20.0
20.
Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi   20.0
21.
Telefon nömrəsinin seçilməsi   
21.1
Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmi eyni olduğu halda ("AAAA")   100.0
21.2
Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmindən iki və ya üç rəqəmi eyni olduğu halda (AABB, ABAB, ABBA, BAAA)   50.0
22
Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorları tərəfindən ölkə daxilində təşkil olunan rəqəmli rabitə kanallarına qoşulma haqqı (tutumundan asılı olmayaraq)   50.0
23.
Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorlarının müvafiq obyektlərdəki kanalyaradıcı avadanlığa qoşulmaqla rəqəmli rabitə kanalından , portundan istifadə xidmətləri üzrə tutumlara görə aylıq haqq  

 

32

kb/s

128

kb/s

256

kb/s

512

kb/s

1

Mb/s

2

Mb/s

10

Mb/s

100

Mb/s

4 9 14 20 30 50 250 400
24.
İSDN-BRA portundan istifadə haqları    
24.1
İSDN xətləri ilə telefon şəbəkəsinə çıxışın verilməsi (bir nömrə ilə)   100.00
24.2
Aylıq abunə (bir nömrə) üçün   10.00
24.3
Hər əlavə nömrə üçün aylıq abunə haqqı   10.00
25.
İSDN-RRİ portundan istifadə haqları    
25.1
Portun şəbəkəyə qoşulma haqqı   200.00
25.2
Portdan aylıq istifadə haqqı   160.00
26.
Hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış qısa telefon nömrələrinin (üçrəqəmli və dördrəqəmli) aidiyyatı ATS üzərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə qoşulması və istifadəsinə görə:    
26.1
-birdəfəlik haqq   200.00
26.2
-aylıq istifadə haqqı   50.00

 

Qeydlər:

Qeyd 1:
Çəkiliş haqqı tarifinə görə 100 metr məsafəyədək şəbəkəyə qoşulmaq üçün bütün xərclər daxildir. Əlavə tələb olunan xətt materialların, iş və xidmətlərin dəyəri smeta əsasında abunəçi tərəfindən ödənilir.
Qeyd 2: Abunəçinin istifadəsində olan telefon ailənin digər üzvünün adına ödənişsiz sənədləşdirilir(ailə üzvü olmasını təsdiq edən sənədlər təqdim edildiyi halda)