Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Qərar № 136

Bakı şəhəri                                                                                                                                                                             03.10.1996-cı il 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 15 avqust tarixli 484 nömrəli «Radiotezliklər üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında» Fərmanının yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ

 

Azərbaycan RespublikasıNazirlər Kabinetinin

1996-cı il 3 oktyabr tarixli

136 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir.

 

 

Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə

  

1. Ümumi qaydalar

2. Vəzifələr

3. Funksiyalar

4. Hüquqlar