Azərbaycan Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Qərar № 90

 

Bakı şəhəri                                                                                                                                                                          20 aprel 1998-ci il

 

«Rabitə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 25 iyul tarixli 624 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

«Azərbaycan Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ

 

 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (30 aprel 1998-ci il, № 4, maddə 298).

10 mart 2004-cü il tarixli, 27 nömrəli qərara əsasən dəyişikliklərlə.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1998-ci il 20 aprel tarixli,

90 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

Azərbaycan Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə Qaydaları

 

1. Ümumi müddəalar

2. Avtomobil nəqliyyatından istifadə

3. Dəmir yolu nəqliyyatından istifadə

4. Xüsusi rabitəyə məxsus nəqliyyat vasitələrindən istifadə