Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişdə dəyişiklik edilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası 1992-ci il sentyabrın 7-də qəbul olunmuş Ümumavropa Poçt və Telekommunikasiya Administrasiyalarının konfransını tə`sis etmək üçün Əsasnaməyə və göstərilən konfransın 1995-ci il sentyabrın 6-da qəbul olunmuş prosedura qaydalarına qoşulsun.

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,

Heydər Əliyev

Bakı şəhəri, 24 oktaybr 2000-ci il