Poçt haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

(2 oktyabr 2008-ci il tarixli 696-IIIQD nömrəli əlavələr və dəyişikliklərlə)

Bu qanun Azərbaycan Respublikasında poçt rabitəsi sahəsində fəaliyyətin hüquqi, iqtisadi, təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir, poçt rabitəsi xidmətləri göstərənlərlə istifadəçilər arasında münasibətləri tənzimləyir.

 

1 Fəsil. Ümumi müddəalar

2 Fəsil. Poçt rabitəsinin idarə edilməsi və tənzimlənməsi

3 Fəsil. Poçt rabitəsi xidmətləri

3-1 Fəsil Milli operatorun maliyyə xidmətləri

4 Fəsil. Poçt rabitəsi operatorlarının dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, digər müəssisələrlə münasibətləri

5 Fəsil. Poçt rabitəsi operatorlarının, istifadəçilərin və vasitəçilərin məsuliyyəti

6 Fəsil. Poçt rabitəsi xidmətləri göstərilməsinin xüsusiyyətləri

7 Fəsil. Yekun müddəalar