Poçtamt
Poçt şöbələri
Poçt indeksləri
Ünvan
ZAQATALA
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 6200
ZAQATALA Ş.
ZAQATALA
1SAYLI PŞ
AZ 6201
1 SAYLI PŞ
ZAQATALA
2 SAYLI PŞ
AZ 6202
2 SAYLI PŞ
ZAQATALA
3 SAYLI PŞ
AZ 6203
3 SAYLI PŞ
ZAQATALA
4 SAYLI PŞ
AZ 6204
4 SAYLI PŞ
ZAQATALA
5 SAYLI PŞ
AZ 6205
5 SAYLI PŞ
ZAQATALA
AŞAĞI TALA PŞ
AZ 6212
AŞAĞI TALA
ZAQATALA
AŞAĞI TALA PŞ
AZ 6212
ZOĞALBİNƏ
ZAQATALA
AŞAĞI TALA PŞ
AZ 6212
TORPAQQALA
ZAQATALA
BƏHMƏDLİ PŞ
AZ 6213
BƏHMƏDLİ
ZAQATALA
BƏHMƏDLİ PŞ
AZ 6213
KÜRDƏMİR
ZAQATALA
BƏHMƏDLİ PŞ
AZ 6213
LAHIC
ZAQATALA
CAR PŞ
AZ 6214
CAR
ZAQATALA
CAR PŞ
AZ 6214
AXOXDƏRƏ
ZAQATALA
CAR PŞ
AZ 6214
ZİLBAN
ZAQATALA
CAR PŞ
AZ 6214
KEBELOBA
ZAQATALA
ÇOBANKOL PŞ
AZ 6215
ÇOBANKOL
ZAQATALA
DANAÇI PŞ
AZ 6216
DANAÇI
ZAQATALA
DANAÇI PŞ
AZ 6216
UZUNQAZMALAR
ZAQATALA
AŞAĞI ÇARDAXLAR PA
AZ 6216
AŞAĞI ÇARDAQLAR
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
DOMBABİNƏ
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
BOZBİNƏ
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
CİNQOZBİNƏ
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
MAMQABİNƏ
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
MASQARABİNƏ
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
MİCƏKBİNƏ
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
XANMƏDBİNƏ
ZAQATALA
DOMBABİNƏ PŞ
AZ 6217
HƏSƏNBİNƏ
ZAQATALA
ƏLİABAD PŞ
AZ 6218
ƏLİABAD QƏSƏBƏSİ
ZAQATALA
ƏLİABAD-1 PŞ
AZ 6219
ƏLİABAD-1 PŞ
ZAQATALA
ƏLİBAYRAMLI PŞ
AZ 6220
ƏLİBAYRAMLI
ZAQATALA
ƏLİBAYRAMLI PŞ
AZ 6220
QARQAY
ZAQATALA
GÖYƏM PŞ
AZ 6222
GÖYƏM
ZAQATALA
GÖYƏM PŞ
AZ 6222
DARDOQQAZ
ZAQATALA
GÖYƏM PŞ
AZ 6222
SUMAYLI
ZAQATALA
GÖYƏM PŞ
AZ 6222
ÇÖKƏKOBA
ZAQATALA
GÖZBARAX PŞ
AZ 6223
GÖZBARAX
ZAQATALA
MAMRUX PA
AZ 6223
MAMRUX
ZAQATALA
QANDAX PŞ
AZ 6225
QANDAX
ZAQATALA
QANDAX PŞ
AZ 6225
FALDAR
ZAQATALA
QAZANĞÜL PŞ
AZ 6226
QAZANGÜL QƏSƏBƏSİ
ZAQATALA
QIMIR PŞ
AZ 6227
QIMIR
ZAQATALA
QIMIR PŞ
AZ 6227
BAZAR
ZAQATALA
MAKOV PŞ
AZ 6229
MAKOV
ZAQATALA
MAKOV PŞ
AZ 6229
VOYTALA
ZAQATALA
MAKOV PŞ
AZ 6229
YOLAYRIC
ZAQATALA
MAKOV PŞ
AZ 6229
PAŞAN
ZAQATALA
MAKOV PŞ
AZ 6229
FINDIQLI
ZAQATALA
MAZIX PŞ
AZ 6230
MAZIX
ZAQATALA
MAZIX PŞ
AZ 6230
QƏBİZDƏRƏ
ZAQATALA
UZUNTALA PA
AZ 6230
UZUNTALA
ZAQATALA
UZUNTALA PA
AZ 6230
BERETBİNƏ
ZAQATALA
MOSUL PŞ
AZ 6231
MOSUL
ZAQATALA
MUĞANLI PŞ
AZ 6232
MUĞANLI
ZAQATALA
MUXAX PŞ
AZ 6233
MUXAX
ZAQATALA
ZƏYƏM PA
AZ 6233
ZƏYƏM
ZAQATALA
YENİ SUVAĞİL PŞ
AZ 6236
YENİ SUVAGİL
ZAQATALA
YENGİYAN PŞ
AZ 6237
YENGİYAN
ZAQATALA
YENGİYAN PŞ
AZ 6237
KƏPƏNƏKÇİ
ZAQATALA
YUXARI ÇARDAXLAR PŞ
AZ 6238
YUXARI ÇARDAXLAR
ZAQATALA
YUXARI ÇARDAXLAR PŞ
AZ 6238
CİMCİMAX
ZAQATALA
YUXARI ÇARDAXLAR PŞ
AZ 6238
SABUNÇU
ZAQATALA
YUXARI ÇARDAXLAR PŞ
AZ 6238
ƏLƏSGƏRLİ
ZAQATALA
YUXARI TALA PŞ
AZ 6239
YUXARI TALA
ZAQATALA
YUXARI TALA PŞ
AZ 6239
CİNQOZBİNƏ
ZAQATALA
YUXARI TALA PŞ
AZ 6239
LAQADEHBİNƏ
ZAQATALA
YUXARI TALA PŞ
AZ 6239
MEŞLEŞ