Poçtamt
Poçt şöbələri
Poçt indeksləri
Ünvan
ŞƏMKİR
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5700
ŞƏMKİR Ş.
ŞƏMKİR
4 SAYLI PŞ
AZ 5704
4 SAYLI PŞ
ŞƏMKİR
POSANLI PA
AZ 5704
POSANLI QƏSƏBƏSİ
ŞƏMKİR
5 SAYLI PŞ
AZ 5705
5 SAYLI PŞ
ŞƏMKİR
5 SAYLI PŞ
AZ 5705
MORUL
ŞƏMKİR
5 SAYLI PŞ
AZ 5705
SƏRXAN
ŞƏMKİR
6 SAYLI PŞ
AZ 5706
6 SAYLI PŞ
ŞƏMKİR
6 SAYLI PŞ
AZ 5706
SARITƏPƏ
ŞƏMKİR
AŞAĞI SEYFƏLİ PŞ
AZ 5711
AŞAĞI SEYFƏLİ
ŞƏMKİR
ÇƏNLİBEL PŞ
AZ 5712
ÇƏNLİBEL
ŞƏMKİR
ÇƏNLİBEL PŞ
AZ 5712
ATABƏY
ŞƏMKİR
ÇƏNLİBEL PŞ
AZ 5712
SEYİDLƏR
ŞƏMKİR
ÇƏNLİBEL PŞ
AZ 5712
GÖYMƏMMƏDLİ
ŞƏMKİR
ÇİNARLI PŞ
AZ 5713
ÇİNARLI QƏSƏBƏSİ
ŞƏMKİR
ÇİNARLI PŞ
AZ 5713
NƏRİMANLI
ŞƏMKİR
DƏLLƏR CƏYİR PŞ
AZ 5714
DƏLLƏR CƏYİR
ŞƏMKİR
DƏLLƏR CƏYİR PŞ
AZ 5714
DAŞBULAQ
ŞƏMKİR
DƏLLƏR PŞ
AZ 5715
DƏLLƏR QƏSƏBƏSİ
ŞƏMKİR
DÜYƏRLİ PŞ
AZ 5716
DÜYƏRLİ QƏSƏBƏSİ
ŞƏMKİR
ƏLİYAQUBLU PŞ
AZ 5717
ƏLİYAQUBLU
ŞƏMKİR
İRMAŞLI PŞ
AZ 5718
İRMAŞLI
ŞƏMKİR
İRMAŞLI PŞ
AZ 5718
ƏLƏSGƏRLİ
ŞƏMKİR
KÖNÜLLÜ PŞ
AZ 5719
KÖNÜLLÜ
ŞƏMKİR
KÖNÜLLÜ PŞ
AZ 5719
ALABAŞLI
ŞƏMKİR
KÖNÜLLÜ PŞ
AZ 5719
SEYİDKƏND
ŞƏMKİR
KÜR PŞ
AZ 5720
KÜR QƏSƏBƏSİ
ŞƏMKİR
KÜR PŞ
AZ 5720
YAŞAYIŞ MASSİVİ
ŞƏMKİR
KÜR PŞ
AZ 5720
AŞAĞI BİTTİLİ
ŞƏMKİR
KÜR PŞ
AZ 5720
İSGƏNDƏRLİ
ŞƏMKİR
QARACƏMİRLİ PŞ
AZ 5721
QARACƏMİRLİ
ŞƏMKİR
QARACƏMİRLİ PŞ
AZ 5721
S.VURĞUN
ŞƏMKİR
QARACƏMİRLİ PŞ
AZ 5721
QAPANLI
ŞƏMKİR
QARACƏMİRLİ PŞ
AZ 5721
TALIŞ
ŞƏMKİR
MUXTARİYYƏT PŞ
AZ 5722
MUXTARİYYƏT
ŞƏMKİR
MUXTARİYYƏT PŞ
AZ 5722
MİSKİNLİ
ŞƏMKİR
PLANKƏND PŞ
AZ 5723
PLANKƏND
ŞƏMKİR
PLANKƏND PŞ
AZ 5723
KEÇİLİ
ŞƏMKİR
SABİRKƏND PŞ
AZ 5724
SABİRKƏND
ŞƏMKİR
ŞƏMKİR VAĞZAL PŞ
AZ 5725
BARLIBAĞ QƏSƏBƏSİ
ŞƏMKİR
ŞƏMKİR VAĞZAL PŞ
AZ 5725
QARABAĞLILAR
ŞƏMKİR
ŞƏMKİR VAĞZAL PŞ
AZ 5725
YENİ YOL
ŞƏMKİR
ŞİŞTƏPƏ PŞ
AZ 5726
ŞİŞTƏPƏ
ŞƏMKİR
YENİ GÖYÇƏ PŞ
AZ 5727
YENİ GÖYÇƏ
ŞƏMKİR
YENİ GÖYÇƏ PŞ
AZ 5727
VARLI HƏYAT
ŞƏMKİR
YENİ GÖYÇƏ PŞ
AZ 5727
QARAQOYUNLU
ŞƏMKİR
YENİ GÖYÇƏ PŞ
AZ 5727
DAĞ CƏYİR
ŞƏMKİR
YENİ GÖYÇƏ PŞ
AZ 5727
ÇAYKƏND
ŞƏMKİR
YENİ GÖYÇƏ PŞ
AZ 5727
GÜNƏŞLİ
ŞƏMKİR
YUXARI SEYFƏLİ PŞ
AZ 5728
YUXARI SEYFƏLİ
ŞƏMKİR
YUXARI SEYFƏLİ PŞ
AZ 5728
QARAQOCALI
ŞƏMKİR
ZƏYƏM CIRDAXAN PŞ
AZ 5729
ZƏYƏM CIRDAXAN
ŞƏMKİR
ZƏYƏM PŞ
AZ 5730
ZƏYƏM QƏSƏBƏSİ
ŞƏMKİR
ABBASLI PŞ
AZ 5731
ABBASLI
ŞƏMKİR
ABBASLI PŞ
AZ 5731
QARALAR
ŞƏMKİR
ABBASLI PŞ
AZ 5731
QARMƏMMƏDLİ
ŞƏMKİR
ABBASLI PŞ
AZ 5731
ŞƏVƏYLƏR
ŞƏMKİR
ABBASLI PŞ
AZ 5731
HACILAR
ŞƏMKİR
ABBASLI PŞ
AZ 5731
HACIMUSTAFALILAR
ŞƏMKİR
İPƏK YOLU PŞ
AZ 5732
İRƏK YOLU
ŞƏMKİR
ÇAPARLI PŞ
AZ 5733
ÇAPARLI
ŞƏMKİR
ÇAPARLI PŞ
AZ 5733
MƏŞƏDİ HÜSEYNLİ
ŞƏMKİR
MAHMUDLU PŞ
AZ 5734
MAHMUDLU
ŞƏMKİR
MAHMUDLU PŞ
AZ 5734
BİTTİLİ
ŞƏMKİR
MAHMUDLU PŞ
AZ 5734
TƏHNƏLİ
ŞƏMKİR
AŞAĞI KEÇİLİ PŞ
AZ 5735
AŞAĞI KEÇİLİ
ŞƏMKİR
BAYRAMLI PŞ
AZ 5736
BAYRAMLI
ŞƏMKİR
DƏLLƏR CIRDAXAN PŞ
AZ 5737
DƏLLƏR CIRDAXAN
ŞƏMKİR
DƏLLƏR CIRDAXAN PŞ
AZ 5737
QARANÜY
ŞƏMKİR
QASIM İSMAYILOV PŞ
AZ 5738
QASIM İSMAYILOV
ŞƏMKİR
QASIM İSMAYILOV PŞ
AZ 5738
QARALLAR
ŞƏMKİR
YENİ HƏYAT PŞ
AZ 5739
YENİ HƏYAT
ŞƏMKİR
MƏMMƏDALILAR PŞ
AZ 5740
MƏMMƏDALLAR
ŞƏMKİR
TATARLI PŞ
AZ 5741
TATARLI
ŞƏMKİR
QASIMALLAR PŞ
AZ 5742
QASIMALILAR
ŞƏMKİR
QILINCBƏYLİ PŞ
AZ 5743
QILINCBƏYLİ
ŞƏMKİR
MEHRİLİ PŞ
AZ 5744
MEHRİLİ