Poçtamt
Poçt şöbələri
Poçt indeksləri
Ünvan
BALAKƏN
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 0800
BALAKƏN Ş.
BALAKƏN
GƏRƏKLİ PŞ
AZ 0811
GƏRƏKLİ
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
HƏNİFƏ
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
BÖYÜKTALA
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
CİNCƏRTALA
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
MURTUZTALA
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
MƏLİKZADƏ
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
ROÇƏHMƏD
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
GÜLÜZANBİNƏ
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
GÖYƏMTALA
BALAKƏN
HƏNİFƏ PŞ
AZ 0812
ƏYRİTALA
BALAKƏN
XALATALA PŞ
AZ 0813
XALATALA
BALAKƏN
XALATALA PŞ
AZ 0813
GÖYRÜCLÜK
BALAKƏN
İTİTALA PŞ
AZ 0814
İTİTALA
BALAKƏN
KATEX PŞ
AZ 0815
KATEX
BALAKƏN
KATEX PŞ
AZ 0815
BERETBİNƏ
BALAKƏN
QABAQÇÖL PŞ
AZ 0816
QABAQÇÖL QƏSƏBƏSİ
BALAKƏN
KORTALA PŞ
AZ 0817
KORTALA
BALAKƏN
KORTALA PŞ
AZ 0817
BEÇAQAR
BALAKƏN
KORTALA PŞ
AZ 0817
QARAHACILI
BALAKƏN
PÜŞTƏTALA PŞ
AZ 0818
PÜŞTƏTALA
BALAKƏN
PÜŞTƏTALA PŞ
AZ 0818
QAMIŞTALA
BALAKƏN
PÜŞTƏTALA PŞ
AZ 0818
QARAVƏLİ
BALAKƏN
PÜŞTƏTALA PŞ
AZ 0818
QODOŞBİNƏ
BALAKƏN
PÜŞTƏTALA PŞ
AZ 0818
MOLLAÇIBİNƏ
BALAKƏN
PÜŞTƏTALA PŞ
AZ 0818
PİRQAX
BALAKƏN
QAYSA PŞ
AZ 0819
QAYSA
BALAKƏN
QAYSA PŞ
AZ 0819
ABCİT
BALAKƏN
QAZMA PŞ
AZ 0820
QAZMA
BALAKƏN
QAZMA PŞ
AZ 0820
DARVAZBİNƏ
BALAKƏN
QAZMA PŞ
AZ 0820
CİLLİK
BALAKƏN
QAZMA PŞ
AZ 0820
ÖKÜZOVTALA
BALAKƏN
QAZBİNƏ PŞ
AZ 0821
QAZBİNƏ
BALAKƏN
QAZBİNƏ PŞ
AZ 0821
QARACABİNƏ
BALAKƏN
QULLAR PŞ
AZ 0822
QULLAR
BALAKƏN
QULLAR PŞ
AZ 0822
ACILIQBİNƏ
BALAKƏN
MAHAMALAR PŞ
AZ 0823
MAHAMALAR
BALAKƏN
MAHAMALAR PŞ
AZ 0823
SALBAN
BALAKƏN
MEŞƏŞAMBUL PŞ
AZ 0824
MEŞƏŞAMBUL
BALAKƏN
MEŞƏŞAMBUL PŞ
AZ 0824
QAZBÖLÜK
BALAKƏN
POÇTBİNƏ PŞ
AZ 0825
POŞTBİNƏ
BALAKƏN
POÇTBİNƏ PŞ
AZ 0825
MAZIMÇAY
BALAKƏN
POÇTBİNƏ PŞ
AZ 0825
ÇOR-ÇORBİNƏ
BALAKƏN
SARIBULAQ PŞ
AZ 0826
SARIBULAQ
BALAKƏN
SARIBULAQ PŞ
AZ 0826
AĞKİLSƏ
BALAKƏN
SARIBULAQ PŞ
AZ 0826
KİLSƏBUQOV
BALAKƏN
SARIBULAQ PŞ
AZ 0826
ÇEDEROVTALA
BALAKƏN
ŞAMBUL PŞ
AZ 0827
ŞAMBUL
BALAKƏN
ŞAMBUL PŞ
AZ 0827
İSAQLIGİRMƏ
BALAKƏN
ŞƏRİF PŞ
AZ 0828
ŞƏRİF
BALAKƏN
TALALAR PŞ
AZ 0829
TALALAR
BALAKƏN
TALALAR PŞ
AZ 0829
BAYRAMBİNƏ
BALAKƏN
TALALAR PŞ
AZ 0829
HETOVLAR
BALAKƏN
TÜLÜ PŞ
AZ 0830
TÜLÜ
BALAKƏN
TÜLÜ PŞ
AZ 0830
MAZIMQARIŞAN
BALAKƏN
TÜLÜ PŞ
AZ 0830
MAZIMÜSTÜ
BALAKƏN
YENİ ŞƏRİF PŞ
AZ 0831
YENİ ŞƏRİF
BALAKƏN
ŞAMBULBİNƏ PŞ
AZ 0832
ŞAMBULBİNƏ
BALAKƏN
ŞAMBULBİNƏ PŞ
AZ 0832
BEDAĞAR
BALAKƏN
KATEX-1 PŞ
AZ 0833
KATEX - (MEŞƏKOMB-I)