Poçtamt
Poçt şöbələri
Poçt indeksləri
Ünvan
ZƏRDAB
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 6300
ZƏRDAB Ş,
ZƏRDAB
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 6300
QOŞAOBA
ZƏRDAB
DƏLİQUŞÇU PA
AZ 6300
DƏLİ QUŞÇU
ZƏRDAB
1 SAYLI PŞ
AZ 6301
FƏHLƏ QƏSƏBƏSİ
ZƏRDAB
BƏYİMLİ PŞ
AZ 6311
BƏYİMLİ QƏSƏBƏSİ
ZƏRDAB
BIÇAQÇI PŞ
AZ 6312
BIÇAQÇI
ZƏRDAB
ÇALLI PŞ
AZ 6313
ÇALLI
ZƏRDAB
ALICANLI PA
AZ 6313
ALİCANLI
ZƏRDAB
ALICANLI PA
AZ 6313
ALİCANLI-1
ZƏRDAB
ALICANLI PA
AZ 6313
ALİCANLI-2
ZƏRDAB
ALICANLI PA
AZ 6313
CİLOVXANLI
ZƏRDAB
HÜSEYNXANLI PŞ
AZ 6314
HÜSEYNXANLI
ZƏRDAB
HÜSEYNXANLI PŞ
AZ 6314
SALAHLI
ZƏRDAB
HÜSEYNXANLI PŞ
AZ 6314
XANMƏDLİ
ZƏRDAB
GƏLMƏ PŞ
AZ 6315
GƏLMƏ
ZƏRDAB
GƏLMƏ PŞ
AZ 6315
ALLAHQULUBAĞI
ZƏRDAB
GƏLMƏ PŞ
AZ 6315
ƏLİBƏYLİ
ZƏRDAB
QORUQBAĞI PŞ
AZ 6316
QORUQBAĞI
ZƏRDAB
QORUQBAĞI PŞ
AZ 6316
SARIQAYA
ZƏRDAB
QARAVƏLLİ PŞ
AZ 6317
QARAVƏLLİ
ZƏRDAB
ŞIXBAĞI PA
AZ 6317
ŞIXBAĞI
ZƏRDAB
ŞIXBAĞI PA
AZ 6317
AĞABAĞI
ZƏRDAB
ŞIXBAĞI PA
AZ 6317
NƏZƏRALILI
ZƏRDAB
İSAXBAĞI PŞ
AZ 6318
İSAXBAĞI
ZƏRDAB
İSAXBAĞI PŞ
AZ 6318
BÖYÜK DƏKKƏ
ZƏRDAB
MƏLİKLİ PŞ
AZ 6319
MƏLİKLİ
ZƏRDAB
MƏLİKLİ PŞ
AZ 6319
BURUNLU
ZƏRDAB
KÖRPÜKƏND PA
AZ 6319
KÖRPÜKƏND
ZƏRDAB
MƏLİKUMUDLU PŞ
AZ 6320
MƏLİKUMUDLU
ZƏRDAB
MƏMMƏDQASIMLI PŞ
AZ 6321
MƏMMƏDQASIMLI
ZƏRDAB
MƏMMƏDQASIMLI PŞ
AZ 6321
GÖDƏKQOBU
ZƏRDAB
ƏLVƏND PŞ
AZ 6322
ƏLVƏND
ZƏRDAB
ƏLVƏND PŞ
AZ 6322
OTMANOBA
ZƏRDAB
PƏRVANLI PŞ
AZ 6323
PƏRVANLI
ZƏRDAB
SƏFDƏXAL PŞ
AZ 6324
ŞƏFDƏXAL
ZƏRDAB
SƏFDƏXAL PŞ
AZ 6324
AŞAĞI SEYİDLƏR
ZƏRDAB
SƏFDƏXAL PŞ
AZ 6324
MEHDİLƏR
ZƏRDAB
YARMƏMMƏDBAĞI PŞ
AZ 6325
YARMƏMMƏDBAĞI
ZƏRDAB
YARMƏMMƏDBAĞI PŞ
AZ 6325
LƏLƏAĞACI
ZƏRDAB
YUXARI SEYİDLƏR PŞ
AZ 6326
YUXARI SEYİDLƏR
ZƏRDAB
YUXARI SEYİDLƏR PŞ
AZ 6326
SİLEYLİ
ZƏRDAB
GƏNDƏBİL PŞ
AZ 6327
GƏNDƏBİL
ZƏRDAB
TƏZƏKƏND PŞ
AZ 6328
TƏZƏKƏND
ZƏRDAB
TƏZƏKƏND PŞ
AZ 6328
DƏKKƏOBA
ZƏRDAB
ŞAHHÜSEYNLİ PŞ
AZ 6329
ŞAHHÜSEYNLİ