Poçtamt
Poçt şöbələri
Poçt indeksləri
Ünvan
UCAR
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 6100
UCAR Ş
UCAR
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 6100
DƏMİRYOL VAĞZALI
UCAR
UCAR-1 PA
AZ 6100
UCAR-1 PA
UCAR
2 SAYLI PŞ
AZ 6102
2 SAYLI PŞ
UCAR
QAZIQUMLAQ PŞ
AZ 6111
QAZIQUMLAQ
UCAR
QAZIQUMLAQ PŞ
AZ 6111
ƏLİKƏND STANSİYASI
UCAR
ALPOUT PŞ
AZ 6112
ALPOUT
UCAR
ALPOUT-1 PA
AZ 6112
ALPOUT-1 PA
UCAR
BƏRGÜŞAD PŞ
AZ 6113
BƏRGÜŞAD
UCAR
KÜÇƏKƏND PŞ
AZ 6114
KÜÇƏKƏND
UCAR
KÜÇƏKƏND PŞ
AZ 6114
BƏRKÜŞAD STANSİYA
UCAR
KÜÇƏKƏND PŞ
AZ 6114
CİYNİ
UCAR
KÜÇƏKƏND PŞ
AZ 6114
PİRKƏND (1 HİSSƏ)
UCAR
KÜÇƏKƏND PŞ
AZ 6114
TÜRKƏCİ
UCAR
KÜÇƏKƏND PŞ
AZ 6114
Ə.MƏMMƏDXANLI
UCAR
BOYAT PŞ
AZ 6115
BOYAT
UCAR
BAĞMAN PA
AZ 6115
BAĞMAN
UCAR
QARABÖRK PŞ
AZ 6116
QARABÖRK
UCAR
QARABÖRK PŞ
AZ 6116
RƏSTƏCƏ
UCAR
QARABÖRK PŞ
AZ 6116
GƏRAYBƏYLİ
UCAR
QARACALLI PŞ
AZ 6117
QARACALLI
UCAR
QARACALLI PŞ
AZ 6117
PİRKƏND (1 HİSSƏ)
UCAR
QARADAĞLI PŞ
AZ 6118
QARADAĞLI
UCAR
ÇİYNİ PA
AZ 6118
ÇİYNİ PA
UCAR
QƏZYAN PŞ
AZ 6119
QƏZYAN
UCAR
QULABƏND PŞ
AZ 6120
QULABƏND
UCAR
QULABƏND PŞ
AZ 6120
ALPI
UCAR
QULABƏND PŞ
AZ 6120
BAĞIRBƏYLİ
UCAR
LƏK PŞ
AZ 6121
LƏK
UCAR
RAMAL PŞ
AZ 6122
RAMAL
UCAR
RAMAL PŞ
AZ 6122
ƏLİKƏND
UCAR
TƏZƏ ŞİLYAN PŞ
AZ 6123
TƏZƏ ŞİLYAN
UCAR
YUXARI ŞİLYAN PŞ
AZ 6124
YUXARI ŞİLYAN
UCAR
MÜSÜSLÜ PŞ
AZ 6125
MÜSÜSLÜ QƏSƏBƏSİ
UCAR
MÜSÜSLÜ PŞ
AZ 6125
MÜSÜSLÜ
UCAR
MƏLİKBALLI PŞ
AZ 6126
MƏLİKBALLI
UCAR
XƏLƏC PŞ
AZ 6127
XƏLƏC
UCAR
ŞAHLIQ PŞ
AZ 6128
ŞAHLIQ