Poçtamt
Poçt şöbələri
Poçt indeksləri
Ünvan
TƏR-TƏR
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5900
TƏRTƏR Ş
TƏR-TƏR
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5900
ÇAYLI
TƏR-TƏR
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5900
ŞIXARX QƏSƏBƏSİ
TƏR-TƏR
2 SAYLI PŞ
AZ 5902
ZOLGÖRƏN
TƏR-TƏR
2 SAYLI PŞ
AZ 5902
SARICALI
TƏR-TƏR
AZADQARAQOYUNLU PŞ
AZ 5911
AZAD QARAQOYUNLU
TƏR-TƏR
AZADQARAQOYUNLU PŞ
AZ 5911
QAPANLI
TƏR-TƏR
AZADQARAQOYUNLU PŞ
AZ 5911
İLXIÇILAR
TƏR-TƏR
AZADQARAQOYUNLU PŞ
AZ 5911
KÖÇƏRLİ
TƏR-TƏR
BƏYİMSAROV PŞ
AZ 5912
BƏYİMSAROV
TƏR-TƏR
BƏYİMSAROV PŞ
AZ 5912
MARALYANSAROV
TƏR-TƏR
BORSUNLU PŞ
AZ 5913
BORSUNLU
TƏR-TƏR
BORSUNLU PŞ
AZ 5913
QIRMIZI SAQQALLAR
TƏR-TƏR
BURUC PŞ
AZ 5914
BURUC
TƏR-TƏR
BURUC PŞ
AZ 5914
GÜLƏBƏTLİ
TƏR-TƏR
DƏMİRÇİLƏR PŞ
AZ 5915
DƏMİRÇİLƏR
TƏR-TƏR
DƏMİRÇİLƏR PŞ
AZ 5915
AĞKƏND
TƏR-TƏR
EVOĞLU PŞ
AZ 5916
EVOĞLU
TƏR-TƏR
ƏSKİPARA PŞ
AZ 5917
ƏSKİPARA
TƏR-TƏR
HACIQƏRVƏND PŞ
AZ 5918
HACIQƏRVƏND
TƏR-TƏR
HÜSƏNLİ PŞ
AZ 5919
HÜSƏNLİ
TƏR-TƏR
XORUZLU PŞ
AZ 5920
XORUZLU
TƏR-TƏR
QAPANLI PŞ
AZ 5921
QAPANLI
TƏR-TƏR
QAPANLI PŞ
AZ 5921
QARADAĞLI
TƏR-TƏR
QARADAĞLI PŞ
AZ 5922
QARADAĞLI
TƏR-TƏR
QARADAĞLI PŞ
AZ 5922
KƏNGƏRLİ
TƏR-TƏR
QARADAĞLI PŞ
AZ 5922
TƏZƏKƏND
TƏR-TƏR
QARAĞACI PŞ
AZ 5923
QARAĞACI
TƏR-TƏR
QARAĞACI PŞ
AZ 5923
MOLLALAR
TƏR-TƏR
QAYNAQ PŞ
AZ 5924
QAYNAQ
TƏR-TƏR
MAMIRLI PŞ
AZ 5925
MAMIRLI
TƏR-TƏR
MAMIRLI PŞ
AZ 5925
YUXARI MAMIRLI
TƏR-TƏR
MAMIRLI PŞ
AZ 5925
POLADLI
TƏR-TƏR
SAROV PŞ
AZ 5926
SAROV
TƏR-TƏR
SAROV PŞ
AZ 5926
BİLDİRÇİNLİ
TƏR-TƏR
SAROV PŞ
AZ 5926
KÖVDADIQ
TƏR-TƏR
SAROV PŞ
AZ 5926
RƏCƏBLİ
TƏR-TƏR
SAROV PŞ
AZ 5926
UMUDLU
TƏR-TƏR
SEYDİMLİ PŞ
AZ 5927
SEYDİMLİ
TƏR-TƏR
ƏLƏSGƏRLİ PŞ
AZ 5928
ƏLƏSGƏRLİ
TƏR-TƏR
ƏLƏSGƏRLİ PŞ
AZ 5928
AŞAĞI SARICALI
TƏR-TƏR
ƏLƏSGƏRLİ PŞ
AZ 5928
BAYANDUR
TƏR-TƏR
ƏLƏSGƏRLİ PŞ
AZ 5928
DÜYƏRLİ
TƏR-TƏR
ƏLƏSGƏRLİ PŞ
AZ 5928
YENİKƏND
TƏR-TƏR
ƏLƏSGƏRLİ PŞ
AZ 5928
YUXARI SARICALI
TƏR-TƏR
SƏHLABAD PŞ
AZ 5929
SƏHLƏBAD
TƏR-TƏR
SÖYLƏN PŞ
AZ 5930
SÖYLƏN
TƏR-TƏR
SÖYLƏN PŞ
AZ 5930
QAPANLI-4
TƏR-TƏR
SÖYLƏN PŞ
AZ 5930
HACALLI
TƏR-TƏR
CƏMİLLİ PŞ
AZ 5931
CƏMİLLİ
TƏR-TƏR
CƏMİLLİ PŞ
AZ 5931
BALA KƏNGƏRLİ
TƏR-TƏR
İRƏVANLI PŞ
AZ 5933
İRƏVANLI
TƏR-TƏR
İSMAYILBƏYLİ PŞ
AZ 5934
İSMAYILBƏYLİ
TƏR-TƏR
KƏBİRLİ PŞ
AZ 5935
KƏBİRLİ
TƏR-TƏR
KƏBİRLİ PŞ
AZ 5935
BAYANDURLU
TƏR-TƏR
QAPANLI-QƏZYAN
AZ 5938
QAPANLI-3
TƏR-TƏR
QAPANLI-QƏZYAN
AZ 5938
QAZYAN