Poçtamt
Poçt şöbələri
Poçt indeksləri
Ünvan
SABİRABAD
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5400
SABİRABAD Ş,
SABİRABAD
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5400
ALEKSANDIROVKA
SABİRABAD
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5400
AXTAÇI
SABİRABAD
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5400
VLADİMİROVKA
SABİRABAD
MƏRKƏZİ PŞ
AZ 5400
XERSONOVKA
SABİRABAD
1 SAYLI PŞ
AZ 5401
1 SAYLI PŞ
SABİRABAD
3 SAYLI PŞ
AZ 5403
3 SAYLI PŞ
SABİRABAD
AXISXA PŞ
AZ 5411
AXISXA
SABİRABAD
AXTAÇI PŞ
AZ 5412
AXTAÇI
SABİRABAD
AXTAÇI PŞ
AZ 5412
QARATUĞAY
SABİRABAD
AXTAÇI PŞ
AZ 5412
GÜDƏCÜHÜR
SABİRABAD
AZADKƏND PŞ
AZ 5413
AZADKƏND
SABİRABAD
AZADKƏND PŞ
AZ 5413
POLADTUĞAY
SABİRABAD
AZADKƏND PŞ
AZ 5413
XANKEÇƏN
SABİRABAD
AZADKƏND PŞ
AZ 5413
ÇIĞIRĞAN
SABİRABAD
BULDUQ PŞ
AZ 5414
BULDUQ
SABİRABAD
CAVAD PŞ
AZ 5415
CAVAD
SABİRABAD
CAVAD PŞ
AZ 5415
ƏLİCANLI
SABİRABAD
ÇİÇƏKLİ PŞ
AZ 5416
ÇİÇƏKLİ
SABİRABAD
ÇİÇƏKLİ PŞ
AZ 5416
CƏNGAN
SABİRABAD
ÇÖL BEŞDƏLİ PŞ
AZ 5417
ÇÖL BEŞDƏLİ
SABİRABAD
ÇÖL BEŞDƏLİ PŞ
AZ 5417
ZALQARAAĞAC
SABİRABAD
ƏHMƏDABAD PŞ
AZ 5418
ƏHMƏDABAD
SABİRABAD
ƏLİLƏMBƏYLİ PŞ
AZ 5419
ƏLİLƏMBƏYLİ
SABİRABAD
ƏLİLƏMBƏYLİ PŞ
AZ 5419
ÇÖL AĞAMƏMMƏDLİ
SABİRABAD
HƏŞİMXANLI PŞ
AZ 5420
HƏŞİMXANLI
SABİRABAD
HƏŞİMXANLI PŞ
AZ 5420
ƏTCƏLƏR
SABİRABAD
KOVLAR PŞ
AZ 5421
KOVLAR
SABİRABAD
KOVLAR PŞ
AZ 5421
YENİKƏND
SABİRABAD
KÜRKƏNDİ PŞ
AZ 5422
KÜRKƏNDİ
SABİRABAD
KÜRKƏNDİ PŞ
AZ 5422
QƏFƏRLİ
SABİRABAD
KÜRKƏNDİ PŞ
AZ 5422
YASTIQOBU
SABİRABAD
KÜRKƏNDİ PŞ
AZ 5422
MƏMİŞLƏR
SABİRABAD
KÜRKƏNDİ PŞ
AZ 5422
ƏSƏDLİ
SABİRABAD
QALAĞAYIN PŞ
AZ 5423
QALAĞAYIN
SABİRABAD
QALAĞAYIN PŞ
AZ 5423
BALAKƏND
SABİRABAD
QARAGÜNEY PŞ
AZ 5424
QARAGÜNEY
SABİRABAD
QARAGÜNEY PŞ
AZ 5424
DADAŞBƏYLİ
SABİRABAD
QURUZMA PŞ
AZ 5425
QURUZMA
SABİRABAD
QARATƏPƏ PŞ
AZ 5426
QARATƏPƏ
SABİRABAD
NƏRİMANKƏND PA
AZ 5426
NƏRİMANKƏND
SABİRABAD
QASIMBƏYLİ PŞ
AZ 5427
QASIMBƏYLİ
SABİRABAD
QASIMBƏYLİ PŞ
AZ 5427
AXTAÇI MUĞAN
SABİRABAD
QASIMBƏYLİ PŞ
AZ 5427
MURADBƏYLİ
SABİRABAD
QASIMBƏYLİ PŞ
AZ 5427
ƏSGƏRBƏYLİ
SABİRABAD
QƏZLİ PŞ
AZ 5428
QƏZLİ
SABİRABAD
QARAQAŞLI PA
AZ 5428
QARAQAŞLI
SABİRABAD
MİNBAŞI PŞ
AZ 5429
MİNBAŞI
SABİRABAD
MİNBAŞI PŞ
AZ 5429
QARAAĞAC
SABİRABAD
MİNBAŞI PŞ
AZ 5429
YAXABEŞDƏLİ
SABİRABAD
MİNBAŞI PŞ
AZ 5429
YAXADƏLLƏK
SABİRABAD
MORANLI PŞ
AZ 5430
MORANLI
SABİRABAD
MORANLI PŞ
AZ 5430
BALA HƏŞİMXANLI
SABİRABAD
MORANLI PŞ
AZ 5430
SƏRXANBƏYLİ
SABİRABAD
MUĞANGƏNCƏLİ PŞ
AZ 5431
MUĞANGƏNCƏLİ
SABİRABAD
MUĞANGƏNCƏLİ PŞ
AZ 5431
SALMANLI
SABİRABAD
MÜRSƏLLİ PŞ
AZ 5432
MÜRSƏLLİ
SABİRABAD
MÜRSƏLLİ PŞ
AZ 5432
ŞIXLAR
SABİRABAD
SURRA PŞ
AZ 5433
SURRA
SABİRABAD
SURRA PŞ
AZ 5433
BALVAR
SABİRABAD
SURRA PŞ
AZ 5433
QARALI
SABİRABAD
NİZAMİKƏND PŞ
AZ 5434
NİZAMİKƏND PŞ
SABİRABAD
NİZAMİKƏND PŞ
AZ 5434
NƏSİMİKƏND
SABİRABAD
SUQOVUŞAN PŞ
AZ 5435
SUQOVUŞAN
SABİRABAD
SUQOVUŞAN PŞ
AZ 5435
BULAQLI
SABİRABAD
ŞƏHRİYAR PŞ
AZ 5436
ŞƏHRİYAR PŞ
SABİRABAD
ŞƏHRİYAR PŞ
AZ 5436
XƏLFƏLİ
SABİRABAD
ŞIX SALAHLI PŞ
AZ 5437
ŞIX SALAHLI
SABİRABAD
ŞIX SALAHLI PŞ
AZ 5437
OSMANLI
SABİRABAD
TÜRKƏDİ PŞ
AZ 5438
TÜRKƏDİ
SABİRABAD
ULACALI PŞ
AZ 5439
ULACALI
SABİRABAD
YOLÇUBƏYLİ PŞ
AZ 5440
YOLÇUBƏYLİ
SABİRABAD
ZƏNGƏNƏ PŞ
AZ 5441
ZƏNGƏNƏ
SABİRABAD
HACIBƏBİR PŞ
AZ 5442
HACIBƏBİR
SABİRABAD
HACIBƏBİR PŞ
AZ 5442
QARDAŞKƏND
SABİRABAD
HACIBƏBİR PŞ
AZ 5442
ÇÖLDƏLLƏK
SABİRABAD
QARALAR PŞ
AZ 5443
QARALAR
SABİRABAD
HƏSƏNALI PŞ
AZ 5444
HƏSƏNALI
SABİRABAD
NARLIQ PŞ
AZ 5445
NARLIQ