Culfa rayonunda Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sistemi və Rabitə Evi istifadəyə verilib

 Muxtar respublikada informasiya-kommunikasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi iqtisadiyyatın bütün sahələrində yeni texnologiyaların uğurla tətbiqinə, yaşayış məntəqələrində poçt-rabitə xidmətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə səbəb olub. Hazırda muxtar respublikanın ən ucqar dağ kəndi də sürətli internetlə təmin olunub, sakinlərin yeni texnologiyaların imkanlarından və müasir rabitə xidmətindən istifadəsinə lazımi şərait yaradılıb.

Ətraflı: Culfa rayonunda Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sistemi və Rabitə Evi istifadəyə...

Rabitə xidmətinin keyfiyyəti yüksəldilir

Muxtar respublikada rabitə sisteminin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır, yeni texnologiyalar tətbiq olunmaqla xidmətin səviyyəsi ilbəil daha da yüksəldilir.
Görülən məqsədyönlü işlər poçt sahəsini də əhatə edir. Belə ki, muxtar respublikanın poçt şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü addımlar atılır, kəndlərdə yeni poçt bölmələri yaradılır və lazımi avadanlıqlarla təmin edilir. Həmçinin yüksəkkeyfiyyətli televiziya və radio yayımlarının təşkilinə də xüsusi diqqət yetirilir, IP televiziya kanallarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müasir dövrün tələblərinə uyğun ötürücü qurğular quraşdırılaraq istismara verilir. Eləcə də genişzolaqlı və sürətli internet şəbəkəsinin yaradılması muxtar respublikada internet istifadəçilərinin sayının günbəgün daha da çoxalmasına səbəb olur.

Ətraflı: Rabitə xidmətinin keyfiyyəti yüksəldilir

Müstəqil Azərbaycanın memarı

    Tarix dəfələrlə sübut edib ki, bir xalqın mövcudiyyəti onun həmrəyliyindən və bu həmrəyliyi təmin edən liderlərin dövrün məsuliyyətini öz üzərlərinə götürərək tarixi yenidən yazmaq bacarığından irəli gəlir. Bu mənada Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqlardandır ki, Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət Azərbaycanı tarixin ən çətin sınaqlarından çıxarmaqla onun mövcudluğunu əbədi etmişdir. Təsadüfi deyil ki, fərqli ictimai-siyasi dövrlərdə belə, mənsub olduğu xalqın xoşbəxtliyi üçün yorulmadan çalışan ulu öndər Heydər Əliyevin adı dünyanın axarını dəyişən böyük tarixi şəxsiyyətlərlə bir sırada çəkilir. Onun qeyri-adi siyasi bacarığı və böyüklüyü hər kəs tərəfindən etiraf olunur.      

Ətraflı: Müstəqil Azərbaycanın memarı